Madhurageethams on Nama

rAgam: janasammOhini
thAlam: Adhi

pallavi
gOvindA undhan nAmamE azhagu
endha nEratthilum nammai kAtthiDum ||gO||

anupallavi
aNDiyavarai kAtthiDum vEnkaTavan nAmam
maNNai uNDa mAya kaNNan nAmam ||gO||

charaNam
bandham aRutthu paripAlitthiDum nAmam
andhaganai naDu naDunga seydiDum nAmam
sondha oor vaikuNTHa vEnkaTavan nAmam
mandhipAyum vEnkaTatthil edirOlikkum nAmam ||gO||

rAgam: dESh
thAlam: Adhi

nAmAvai pAduvOm hari
nAmAvai pAduvOm

hari nAmAvai prabhu nAmAvai
viTThala nAmAvai pAduvOM ||hari nAmAvai||

mandiram thanthiram yanthiram edaRkum
vasappaDave mATTAn!
(hari) nAmA solli kadaRi azhaitthAl
thAngavum mATTAn ||hari nAmAvai||

paTTam padhavi paNam ivai edhaiyum
pArkkavE mATTAn!
(hari) bhakthi maTTum irundhu viTTAL
mayangiye viDuvAn ||hari nAmAvai||

pAvam puNNiyam dharmam endra
kavalaiyE illayE
(hari) nAmA ondru irundhu viTTAl
karaiyEtri viDuvAn ||hari nAmAvai||

annai thandhai AsAn ellAm
enakku avan thAnE
muraLIdharanukku ulagil endrum
kavalaiyE illayE ||hari nAmAvai||

rAgam: Arabhi
thALam: Adhi

pallavi
thava nAmakeerthanam mam jeevanam
thava nAmakeerthanam lOkapAvanam

charaNam
kAma janaka shri kriShNA
kAma rahitha shri kriShNA
rAma sahOdhara shri kriShNA
bhAmA lOlA shri kriShNA

vENu vilOlA shri kriShNA
dhEnu pAla shri kriShNA
bhAnu samAna shri krishNA
meena sharIrA shri kriShNA

vaNamAli shri kriShNA
vana vihAri shri kriShNA
guNa sampanna shri krishna
mana-AhlAdhaka shri kriShNA

narahari rUpA shri kriShNA
nara nArAyaNa shri kriShNA
suragana pUjitha shri kriShNA
varamuraLIdhara shri kriShNA

rAgam: kharaharapriyA
thAlam: Adhi

pallavi
nAmam solluvom vArIr-sadhA hari
nAmam solluvom vArIr!

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE

charaNam
1) nAmam solla solla pAvam paRandhiDum
nAmum solla solla puNNyam sErndhiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

2) nAmam solla solla thunbam vilagiDum
nAmum solla solla inbham perugiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

3) nAmam solla solla kavalai karaindiDum
nAmum solla solla amaidhi nilaithiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

4) nAmam solla solla vAsanai azhindhiDum
nAmum solla solla piRavigal kuRaindhiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

5) nAmam solla solla manadhu oru mugamAgum
nAmum solla solla aRivu kUrmaiyAgum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

6) nAmam solla solla ApatthugaL azhindhiDum
nAmum solla solla vibatthugal vilakiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

7) nAmam solla solla bhakthi -virakthi vaLarndhiDum
nAmum solla solla gnAnam uditthiDum

harE rAma harE rAma rAma rAma harE harE
harE kriShNa harE kriShNa kriShNa kriShNa harE harE ||nA||

rAgam: aThAnA
thAlam: Adhi

nAma mahimaiyai uraitthiDuvEn kELIr
pathithanaiyum parama pAvanamAkkum-hari

asurar kulatthil pirandhum sankaTangal palaviLaindhum
dEvariShi nAradhar arulai aDaindhu
eTTuzhtthu mandiratthai thaTTamal thAnuraithu
kiTTAdha pEtrai oruvanaDaindhAnallavO ||nama||

alaindhu thirindhoruvan kolai thozhilE purindhu
thAraka manthiram japitthAnallavO
nAma balatthinAl AdhikAvyam seidhu
nAmeLLOrum vaNangum munivanum AnAn ||nAma||

utthama kulatthil piRandhum thagAdhanavellAm seidhum
anthima kAlatthil azhaitthAnallavO-
than putthiranai azhaitthAn allavO
putthiran nAmamum nAraNan nAmamAnadhAl
hari vandhu koNDODi sendrAnallavO ||nAmA||

kaNNanin nAmatthai thiNNamuDan solli vandha
andhaNan eNNamum IDERiyadhandro
paNNil paramanaippADum muraLIdharanukkum
bhagavan nAmamE gathiyandrO ||nAma||