en-GB

1. kaliyayum bali kollum thuli niyamum illAtha
kIrthanam pAdIrE! kIrthanam pAdIrE!

hare rama hare rama rama rama hare hare
hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

2. IrettAvaraNaththai nIkkiyE mukti nalgidum
Irettu sorkkaL koNda kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

3. maNNulaga AsaigaLum viNNulaga AsaigaLum
kaNa pozhudhil nalgidum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

4. poruLO selavillai eninum aruLO purindhidum
karuvinil varAthu kAkkum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

5. paNdithan mutharkkoNdu pAmaran varaiyilE
anDi pizhaiththidum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

6. vAri iraiththAlum raththinam raththinamE
arumaiyil arumayAna kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

7. ulaga makkaL uiyya Orvazhi kaNdArE
avala nilai pOkkum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

8. yOgamum yAgamum thIrththamum deivamum
kudi koNda nAmaththai kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

9. chitAkAsam thanil miLirndhidum nAmamAm
yOga siddhi nalgidum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

10. pAdidum bhaktaraiyum pAdidum thalaththaiyum
pAvanam Akkidum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

11. paravai vilanginam pulpUNDondriyE
paragathi nalgidum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

12. dEvarum therivAre deivamum pEsumAm
ulagam vaNangiDum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

13. ulagam ariya cheiven ena sabatham seithAre
avar sabatham niraivEra kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

14. uNavu mAridinum nIril mAttram uNdO
nIrpondru AdhAramana kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

15. irundha idaththilE irundha padiyE
varuvinai mAttridum kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)

16. chaitanya dEvarum nithyAnandarum
bhakti veLLam pAichiya kIrthanam pAdIrE! (hare rama..)