August 23rd - Sri Rama Bhaktha Jana Sabha - Chrompet 
Aug 25th - Sri Kamakoti Asthika Samajam - at Karumbairam Konda Vinayagar Temple - Kumbakonam 
Aug 26th - Guru Paradise - Nangainallur
Sept 4th to 7th - Sundara Vinayakar Temple - Dhandeeshwaran Nagar Velachery 
Sept 28th - Velangudi Karaikudi 
Nov 7th - SAFE - Ragasudha Hall Mylapore