15th April 2017, 5pm to 7pm

Karthik Fine Arts

Venue: Bharathi Vidya Bhavan, Mylapore

25th April 2017, 6:30pm - 8:30pm

Seetarama Bhakta Samaj, Selaiyur

5th June 2017, 6:30pm - 8:30pm

Shiva Vishnu Temple, Chinmaya Nagar

7th June 2017, 6:30PM - 8:30 PM

Nyanasudha

Venue: Kumbakonam Shankara Matam