7th July : Thyagaraja Vidwath Samajam - Mylapore - 6:30pm-8:30pm

8th August : All India Radio relay Chennai A - 10pm-11pm

21st-23rd September : Sri Shankara Bhaktha Jana Sabha Thiruvotriyur - 6:30pm-8:30pm

17th October : Velangudi Karaikudi